ลูกค้าของเรา

อีเว้นต์และกิจกรรม
โปรโมทอีเว้นต์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาร่วมงานในจำนวนมาก

ความต้องการของลูกค้า

มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กลยุทธ์ของเรา

Creative infographic เพื่อให้เกิดการรับรู้รายละเอียดของงาน
ยิงแอดโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน