OUR SERVICE

STRATEGY SET UP

วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ SWOT และคู่แข่ง

เพื่อนำจุดแข็งมาต่อยอดทางด้านการตลาด พร้อมเก็บสถิติ

สำหรับแผนการตลาดระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจมั่นคง

และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

SALES & ADMIN

จัดทำคอนเทนท์ ออกแบบภาพ และสื่อส่งเสริมการขาย

ครอบคลุมทุกช่องทาง วางแผนการลงสื่อ

ในช่องทางต่างๆอย่างมืออาชีพ และมีคุณภาพ

ADS OTIMIZE & ANALYSIS

ซื้อโฆษณาเพื่อยิงไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,

Google, Youtube, Instgram, TikTok และอื่น ๆ

อีกมากมาย ที่จะเข้ามาช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์

สร้างยอดขาย ให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้

INFLUENCER SEEDING

ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยในการโฆษณา รีวิวสินค้า

แนะนำสรรพคุณ หรือวิธีการใช้สินค้าและบริการ

ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะได้โฆษณาแบบเป็นกันเองกับกลุ่มลูกค้าแล้ว

ยังช่วยให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งทางเรามี

Influencers สำหรับงานเหล่านี้ในทุกแพลตฟอร์ม

สะดวกรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

MARKETPLACE

บริการสร้างร้านค้าบน Shopee & Lazada แบบครบวงจร

ตั้งแต่เปิดร้าน จนถึงการ set up ร้านค้า ลงสินค้า

และทำสื่อ ครอบคลุมทั้งหมดอย่างผู้เชี่ยวชาญ

อีกทั้งการสร้างโปรไฟล์และยอดขาย ให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ

SALES & ADMIN

ทีมงานปิดการขายทุกช่องทางออนไลน์ อย่างมืออาชีพ

ไม่ใช่แค่การตอบแชทแต่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ

มีการทำรายงานยอดขาย สถิติและข้อมูลของผู้บริโภค

เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมิณ ทิศทางต่อไปได้

รับคำปรึกษาฟรี!!