แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

Fashion & Clothes

ISSUE

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด

สื่อสารตัวตนของแบรนด์ด้วยคอนเทนท์ที่ดึงดูดเป้าหมายให้จดจำ

ปัจจุบัน อิทธิพลของเหล่าผู้นำแฟชั่นมีผลมากต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

เราต้องศึกษาพฤติกรรม และกระแสของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจ

และสามารถทำโฆษณาให้ส่งถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด

THE CONCEPT

01Influencer Marketing

การตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์

ในยุคที่สื่อออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจของผู้คนอย่างมาก

การเลือกใช้ผู้มีอิทธิพล หรือที่เราเรียกว่า Influencer

ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค

02  Creative Content

   ทำสื่อโฆษณาออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เลือกใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคและเล่นกับกระแส เทรนด์

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วิเคราะห์ แพลตฟอร์มที่เหมาะสม

เพื่อให้แบรนด์เข้าถึงง่าย และน่าสนใจ ทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

และสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้