อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และร่างกาย

Health Supplement

ISSUE

เพิ่มฐานลูกค้าเพื่อสร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

และสร้างควาเชื่อมั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

คู่แข่งในตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านความงามค่อนข้างสูง

เนื่องจากมีทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็กๆ

ให้ผู้บริโภคได้เลือกมากมาย

THE CONCEPT

01Branding

สร้างตัวตนให้โดดเด่น

การตลาดเน้นสร้างความมั่นคงให้กับแบรนด์

สื่อสารความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์

สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ระยะยาว

02  Customer Data Platform

   สร้างฐานข้อมูลลูกค้า

กลยุทธ์การตลาดที่เน้นเครื่องมือการเก็บรายชื่อลูกค้า

ที่จะนำไปสู่ปิดการขายได้ง่ายขึ้น

รวบรวมข้อมูลลูกค้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์

นำข้อมูลไปต่อยอด เพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ