อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และร่างกาย

Health Supplement

ISSUE

ผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน มีการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย

เพื่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์

เนื่องจากปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำนวนมาก

โดยที่แต่ละอย่างมีสรรพคุณใกล้กันมาก ทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูง และ

ยากมากที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเปิดใจในแบรนด์ของเรา

THE CONCEPT

01Reach The Target Audience

เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด เพื่อเพิ่มยอดขาย

เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย

ทำความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเสริม

และนำมาปรับใช้อย่างมีกลยุทธ์

เพื่อให้เกิดยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้

02  Build Credibility

   สร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจ

และส่งเสริมกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า